MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

Galeria

 

Home

 

150 rocznica urodzin Michała Kajki (1858-2008)

 

Atrakcją było zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

dr Ryszard Skawiński wiecestarosta dokonał otwarcia konferencji 12-14 czerwiec 2009 

Na programie Zaciszuków z Węgorzewa

 

Odznaczenia Medalem Komisji ED. Narod. 29 VI 2009 r.

Prezentujemy nasz dorobek 5 XII 2008 r.

Spotkanie Klubu Twórcow Kultury w MSM 11 III 09 

Spotkanie w KTK 8 IV 2009 r.

Spotkanie w SP nr 5 13 V 2009 r.

Swiwtłana Siagło z ZPB wygłosila referat

Zdjęcia z Konferencji Międzynarodowej w Ełku 12-14 czerwiec 2009

 

Z UTW w Gibach VI 2007 r.

2 VII 2010 Uczestnicy II Międzynarodowej Konferncji w Ełku.

7 VIII 2010 Przed pomnikiem w Knyszynie.

13 I 2010, Uczestnicy promocji książki H. Brodowskiej.

Obradom przewodniczył prof. zw. M. Kondratiuk i S. Siagło z Lidy.

Skansen budownictwa litewskiego w Puńsku.

 

Grono profesorskie i goście na konferencji.

Obradom przewodniczył prof. Z. Chojnowski i A. Sidor z Puńska.

 

Członkowie MTN na walnym Zebraniu 10 II 2011.

Konferencja Nauklowa w Grodnie 18-20 XI 2011 r. Powitanie na granicy rejonu szczuczyńskiego.

Nagrody uczestnikom wręcza E. Pańko.

Powitanie polskiej delegacji w Szkole Średniej w Szczuczynie na Białorusi.

Sekretarz MTN Elżbieta Pańko i skarbnik Teresa Malinowska-Wasilewska.

Uczestnicy Konkursu Pamiętnikarskiego 65 lat na Mazurach.

W auli konferencyjnej w Grodnie.

 

Zwiedzamy dom Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach na Białorusi.

Życzenia świąteczne składa członek Komisji Maria Daniłkiewicz.

 

1-11 lipca 2011 r.- Uczestnicy Kolonii językowej z Lidy.

2011 Posiedzenie Zarządu MTN.

2011r.Wystawa - Ełk w starej fotografii.

 

5 VII 2013 Obrady konferencjii swoją obecnościa zaszczycili posłowie T. Iwiński i A. Orzechowski.

8 VII 2013 W Pracowni rzeźbiarskiej Stanisława Rudnika.

9 VII 2013 Mlodzież z Lidy na wycieczce w Kalinowie.

18 VII 2013 Wycieczka śladami zbrodni NKWD, na mogile w Gibach.

19 VII 2013 Młodziez z Grodna w Gomnazjum nr 4 w Ełku.

19 VII 2013 Spotkanie z nauczycielami i dyrekcją Gimnazjum nr 4 w Ełku.

23 VII 2013 Młodzież z Grodna na dworcu Kolejki Wąsotorowej w Ełku.

26 VII 2013 Koloniści z Grodna otrzymali pamiątkowe albumy z Mazur.

VII 2012 r. Cłonkowie MTN i młodzież z Grodna na wycieczce w Olsztynie.

 

4 VII 2015 - Prezydiuim VI Międzynarodowej Konferencji w Ełku.

 

4 VII 2015 - Młodzież z Grodzieńszczzny w Stadninie Koni w Siedliskach.

 

4 VII 2015 - Polska młodzież z Grodzieńszczyzny na wycieczce w Bartoszach.

 

6 VII 2015 - Młodzież z Lidy podczas występów w Bursie Szkolnej.

6 VII 2015 - Młodzież z Grodna podczas występu w Bursie Szkolnej.

 

11 IX 2014 - X Kongres Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy.

 

21 II 2015 - Członkowie MTN 2015 r.

 

23 X 2014 - Ks. prof W. Guzewicz wygłasza referat na Uniwersytecie w Grodnie.

 

23 X 2014 - Uczestnicy Sekcji Hist. XX w. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Grodnie.

 

24.04.2015 - Spotkanie z Tadeuszem Zemelem.

 

28 VII 2015 - Uczestnicy VI Konkursu Pamiętnikarskiego.

I 2015 - Słuchacze Międzpokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej.

 

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015