MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

Aktualności

 

Home

1. ZAPRASZAMY naszych Członków i Sympatyków, na ciekawe spotkania
i wykłady na Międzypokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej. Wykłady odbywają się w Uniwersyteci Warmińsko-Mazurskim w Ełku przy ul. T. Kościuszki 23 w każdy ostatni piątek miesiąca
o godz. 17:00 (oprócz wakacji)

2. MAZURSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE W EŁKU:

Prowadzi badania naukowe Pogranicza Mazur, Podlasia i ziem wschodnich.
Organizuje konferencje naukowe, sympozja i seminaria.
Prowadzi oficynę wydawniczą. Wydaje “Rocznik Ełcki” i książki. Wydawnictwa MTN można nabyć w księgarniach na ul. Wojska Polskiego w Ełku.
Patronuje i współpracuje z Kombatanckim Związkiem Dzieci Wojny
RP w Ełku, uniwersytetami w Olsztynie, Białymstoku i w Grodnie oraz
ze szkołami polskimi na Białorusi.

 

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Prowadzi badania naukowe historii i kultury na pograniczu Mazur Podlasiu i ziemiach wschodnich
w czasach II RP.
Organizuje konferencje naukowe, sympozja, seminaria i konkursy pamiętnikarskie.
Prowadzi oficynę wydawniczą. Wydaje “Rocznik Ełcki” i książki. Wydawnictwa MTN można nabyć
w księgarniach Ełku, przy ul. Wojska Polskiego
i w Księgarni Oświatowej.
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w Ełku, w kraju, oraz uniwersytetami w Olsztynie, Białymstoku i w Grodnie, polskimi domami i szkołami na Białorusi.
Prowadzi Międzypokoleniową Wszechnicę Humanistyczną.

ZAPRASZAMY

Prowadzimy Archiwum Społeczne dokumentów organizacji pozarządowych i osób indywidualnych.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
Kontakt: czwartki godz. 15:00-17:00
Tel./fax. 87 621 03 08, 87 620 81 79
mail: bobowik@wp.pl
www.mtn.elk.org.pl

 

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: 25 lipca, 2018