MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2016

 

Home
Up

 

29 kwietnia powołano Archiwum Społeczne przy Mazurskim Towarzystwie Naukowym w Ełku dla potrzeb organizacji pozarządowych i osób indywidualnych. Na zdjęciach darczyńcy i wystawa dokumentów darczyńcy dr A. Bobowika. 26 maja Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku zostało członkiem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Na zdjęciu archiwum dr-a Macieja Zarębskiego – prezesa w Zagnańsku.


1-2 lipca odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Śladami zachowania i przenikania kultur na Pograniczu Mazur Podlasia i Grodzieńszczyzny. Na zdjęciach uczestnicy konferencji podczas wycieczki historycznej na Podlasie. 

 

 
Ostatnia aktualizacja: 25 lipca, 2018