MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2015

 

Home
Up

 

Hasłem przewodnik programu naukowej działalności Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku w 2015 roku jest “70-lecie polskiego Ełku i Ziemi Ełckiej”. Temat ten jest realizowany w ramach Międzypokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej podczas comiesięcznych spotkań w ostatni piątek każdego miesiąca
o godz. 17:00 w Uniwersytecie w Ełku. Zapraszamy
21 lutego, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, przyjęto sprawozdanie
z wykonania programu za 2014 rok. Udzielono absolutorium Zarządowi i przyjęto główne kierunki pracy na 2015 r.

1 lipca, odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Śladami historii
i kultury pogranicza Mazur , Podlasia i Grodzieńszczyzny”. Organizatorem konferencji, pod patronatem przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Ełku było Mazurskie Towarzystwo Naukowe. W obradach uczestniczyła młodzież i nauczyciele polskich szkół z Grodzieńszczyzny.
W dniach od 25 czerwca do 7 lipca 2015 r. Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku zorganizowało dla 32 uczestników polskiej młodzieży i nauczycieli z Grodna i Lidy dwutygodniowy turnus kolonijny “Nauki języka polskiego i wiedzy o Polsce”. Młodzież miała atrakcyjne zajęcia edukacyjne, wypoczynek i wycieczki.
28 lipca Na Uniwersytecie w Ełku odbyła się spotkanie autorów pamiętników VI Konkursu Pamiętnikarskiego pod hasłem “70-lecie Ełku i Ziemi Ełckiej” połączone
z promocją wydanej przez Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku książki “Pamiętniki Ełczan (Historia Fakty ludzie) 1945-2015 t. I”.. a także “Rocznika Ełckiego 2014 t. XI”. Autorzy pamiętników w nagrodę, za udział w konkursie, otrzymali wydane książki oraz dyplomy podziękowania.

 

 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015