MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2014

 

Home
Up

 

21 lutego, odbyło się walne zebranie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2013 r. oraz udzielono absolutorium
4 lipca, dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Ełku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku pod hasłem “Zachowania i przenikania kultur i historii na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich” , połączona z obchodami X-lecia Mazurskiego Towarzystwa Naukowego. W ramach obchodów X-lecia MTN 35 członków towarzystwa i osoby wspierające nagrodzono dyplomami i wydawnictwami MTN.

9 lipca, w Klubie Twórców Kultury w Ełku odbyła się promocja książki dr A. Bobowika “Pionierskie pokolenie ełczan (Historia fakty ludzie) 1945-1970 t.I” oraz “Rocznika Ełckiego 2013 t. X” wydanych przez Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku.
10-14 września, na zaproszenie prezes dr A. Bobowik uczestniczył w obradach X Krajowego Kongresu Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy, gdzie MTN w Ełku zostało wyróżnione dyplomem za osiągnięcia naukowe i edytorskie.
23-25 października, na zaproszenie do udziału i wystąpień w obradach z referatami na XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Droga ku wzajemności” na Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie uczestniczyli ks. prof. zw. W. Guzewicza i dr A. Bobowik.
 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015