MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2012

 

Home
Up

 

27 stycznia, podczas posiedzenia Zarządu MTN, na członków zwyczajnych zostały przyjęte mgr Irena Szczęk, i wcześniej mgr Maria Daniłkiewicz. Obie panie włączyły się do pracy we władzach Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku.
8 lutego, w świetlicy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku odbyła się inauguracja zajęć na Międzypokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej utworzonej przy Mazurskim Towarzystwie Naukowym w Ełku. Wykład inauguracyjny wygłosił mgr Andrzej Zdanowski, na temat: Zmiany po 1989 r. w naszym mieście i powiecie – sukcesy i rozczarowania.
17 lutego, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze kończące drugą kadencji władz Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku. Zebrani członkowie przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe z ostatnie 4 lata i udzielili absolutorium zarządowi. Zaproszeni, na obrady goście i sympatycy otrzymali dyplomy podziękowania za współpracę. Wybrano nowe władze, którymi już trzecią kadencję będą kierowali dr inż. Alfons Bobowik – prezes, oraz dr hab. inż. Kazimierz Zwirowicz – wiceprezes. Przyjęto główne kierunki programu działania na lata 2012-2015 oraz powołano przy MTN w Ełku Międzypokoleniową Wszechnicę Humanistyczną.
4 lipca Ks. prof Wojciech Guzewicz z młodzieżą z Grodna

4 lipca Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ełku.

 

24 lipca Prezydium Sympozjum naukowego,na temat Białorusi. Od lewej dr A. Bobowik, mgr A. Zdanowski, doc S. Sitkiewicz (Grodno)
Promocja książki Heleny Brodowskiej Uroki Mazur

 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
013
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015