MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2008

 

Home
Up

 

Rok 2008

15 stycznia pożegnaliśmy w ostatniej drodze na cmentarz komunalny w Ełku zmarłego po ciężkiej chorobie mgr. Ryszarda Guza emerytowanego historyka, członka zwyczajnego towarzystwa naukowego, pasjonata, heraldyka, autora logo i legitymacji MTN, herbu dla gminy Płaska, a także artykułów i opracowań naukowych o Ełku.

18 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze MTN za I kadencję 2003-2008, na którym wysłuchano sprawozdania Zarządu MTN, oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, udzielono absolutorium Zarządowi. Dokonano wyboru prezesa, został ponownie wybrany dr inż. Alfons Bobowik. Na członków Zarządu zostali wybrani: dr inż K. Zwirowicz- wiceprezes, mgr E. Pańko-sekretarz, mgr T.Malinowska-Wasilewska-skarbnik, mgr. A.Zdanowski-członek, mgr. A.Żółtowska-dyr. UTW i dr Eugeniusz Tomaszewicz-członek. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana mgr Dorotę A. Żytyniec, a przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego ponownie została wybrana mgr Alicja Wysocka. Przyjęto program głównych kierunków działania na najbliższe lata oraz dokonano uroczystego wręczenia tytułów członków honorowych i legitymacji członkom zwyczajnym.
31 marca, na posiedzeniu Zarządu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego prezes
A. Bobowik poinformował członków, że uzyskał dotacje z samorządów miasta, powiatu i Urzędu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 20,5 tys. złotych na wydawnictwa, zajęcia językowe na UTW i na III Konferencję MTN poświęconą 150 rocznicy urodzin M. Kajki. W dalszej części obrad dokonano skreślenia na ich prośbę 2 członków zwyczajnych.
10 maja w Ełckim Centrum Kultury odbyła się promocja wydawnictw MTN “Rocznika Ełckiego 2007 t.IV” oraz książki J. Cichowicza “Mazurskie echa. Przewodnika turystycznego literacko-historycznego po Pojezierzu Ełckim
i Mazurach”. Na promocję przybyło sporo osób w tym poseł Andrzej Orzechowski. Wszyscy otrzymali w prezencie wspomniane książki.

11 maja członkowie MTN Henryk Ćwikowski i Bohdan Cichowicz uczestniczyli w prezentacji dorobku naukowego MTN zorganizowanego przez Urząd Miasta w Ełku w Centrum Ekologicznym w Ełku. Wśród zwiedzających było spore zainteresowanie działalnością naukową MTN i UTW w Ełku.
13 czerwca prezes dr A. Bobowik uczestniczył w Olsztynie w podsumowaniu V Edycji Konkursu “Godni Naśladowania” w Urzędzie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku zostało wyróżnione dyplomem.
22 czerwca członkowie MTN A.Bobowik, H. Ćwikowski, B. Cichowicz uczestniczyli w Ełckim Centrum Kultury w prezentacji wydawnictw naukowego dorobku MTN i UTW z okazji Dni Ełku i Konkursu “Chochla Prezydenta”.
24 czerwca podczas “Gali nadania tytułu Ełczanina Roku – 2007” przez Kapitułę Towarzystwa Miłośników Ełku nominacje za szczególne zasługi dla miasta Ełku otrzymali członkowie MTN”: Alfons Bobowik, Stanisław Fietkiewicz i Anna Żółtowska.
27 czerwca odbyła się w Ełckim Centrum Kultury III Konferencja Mazurskiego Towarzystwa Naukowego poświecona 150 rocznicy urodzin M. Kajki. Konferencję otworzył patronujący jej Zastępca Prezydenta Ełku Artur Urbański. W imieniu posła Andrzeja Orzechowskiego głos zabrał dyr. Biura Tomasz Osewski. Ciekawe referaty wygłosili prof. Janusz Jasiński i Zbigniew Chojnowski. W przerwie obrad zebrani mogli obejrzeć wystawę dokumentów zebranych przez śp J. Cichowicza oraz otrzymać książki wydane przez Mazurskie Towarzystwo Naukowe. Konferencja w ocenie uczestników i prof. dr hab. Zbigniewa Chojnowskiego wypadła dobrze.

 

26 września z udziałem Zastępcy Prezydenta Ełku Artura Urbańskiego w ECK odbyła się promocja książki prof. dr hab. Janusza Jasińskiego, pt. Michał Kajka 1858-1940...” wydanej w nakładzie 700 egz. przez Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku. Książka trafiła do szkół i bibliotek w Ełku i w woj. warmińsko-mazurskim.

16 października z udziałem prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Wojciecha Janczukowicza oraz Zastępcy Prezydenta Ełku Włodzimierza Szelążka odbyła się w Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy MTN w Ełku. Słuchacze I roku otrzymali z rąk prorektora indeksy, a wykładowcy i członkowie zarządu podziękowania na piśmie.
6 listopada na wspólnym posiedzeniu Zarządu MTN oraz Zarządu nowo powołanego Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prezes MTN dr A.Bobowik złożył sprawozdanie z działalności UTW za I rok. Podjęto uchwałę o przekazaniu składek powstałego nowego Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na ich odrębne konto.
13 listopada na zaproszenie Związku Polaków na Białorusi dr Alfons Bobowik uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie im. Janka Kupały w Grodnie gdzie wygłosił referat na temat: Przesiedlenia i repatriacji polskiej ludności z BSRR w latach 1944-1947. Referat wywołał spore zainteresowanie wśród uczestników konferencji.
5 grudnia Mazurskie Towarzystwo Naukowe uczestniczyło w zorganizowanych Wojewódzkich Obchodach Dnia Wolontariatu w Ełku, prezentując swój dorobek naukowy i wydawniczy.
5 grudnia dr Alfons Bobowik prezes MTN w Ełku odebrał nominację do Nagrody Prezydenta Ełku “Białej Lilii” w kategorii osób “Godnych Naśladowania”, za całokształt osiągnięć naukowych i wydawniczych MTN.
 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
nt face="Garamond, Times New Roman, Times" color="#FFCC66">Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia, 2009
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ml>