MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2007

 

Home
Up

 

Rok 2007

 

22 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu i ogólne zebranie sprawozdawcze, na którym prezes złożył sprawozdanie z działalności MTN za 2006 rok. Członkowie Towarzystwa przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2006 rok. Podjęto 2 uchwały o zgłoszeniu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego do Nagrody Starosty Ełckiego Bociana za 2006 rok. oraz o powołaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Mazurskiego Towarzystwa Naukowego. Przyjęto plan pracy na lata 2007-2008.
21 marca prezes Mazurskiego Towarzystwa Naukowego dr A. Bobowik spotkał się z młodzieżą i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 4 im. W.Szafera w Ełku. Tematem spotkania była historia ludzie zasłużonych dla Ełku i Powiatu Ełckiego, którym wystawiono w mieście pomniki bądź ich imię nadano ulicom lub szkołom.
23 marca Prezes dr A.Bobowik uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Ełk gdzie poinformował radnych o działalności MTN, osiągnięciach i planach na najbliższe lata.

24 kwietnia. W Centrum Studiów Bałtyckich UWM w Ełku odbyło się sympozjum naukowe poświecone Deportacji Polaków z Białostocczyzny w kwietniu 1940 roku na Syberię i powrotom Polaków z Syberii w 1946 roku. Obrady patronatem objęli Rektor UWM w Olsztynie i Starosta Powiatu Ełckiego. Organizatorami sympozjum byli: Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku, Centrum Studiów Bałtyckich i Koło Związku Sybiraków w Ełku. W obradach licznie uczestniczyli Sybiracy z Ełku i Augustowa. Zebrani wysłuchali 14 referatów w tym 10 przygotowała młodzież - CSB w Ełku i uczniowie ZS nr 5 im. K.Brzostowskiego w Ełku.

25 maja. Na sympozjum naukowym poświeconym Świętemu Brunonowi z Kwerfurtu pod patronatem Biskupa Ełckiego członek Zarządu MTN mgr Andrzej Zdanowski wygłosił referat poświęcony Sytuacji politycznej w Europie i w Polsce na przełomie X-XI wieku. Nasz kolega Ryszard Guz wygrał konkurs na opracowanie herbu i flagi dla gminy Płaska w woj. podlaskim
26-27 maja. Na konferencję naukową w Suwałkach pod patronatem Uniwersytetu w Białymstoku – Instytut Historii, poświeconej Środowiskom inteligenckim na Suwalszczyźnie na przełomie wieków XIX-XX, został zaproszony prezes Zarządu MTN dr Alfons Bobowik, który wygłosił referat Rola nauczycieli w rozwoju intelektualnym społeczeństwa augustowskiego w latach 1919-1939.
26 czerwca. Prezes zarządu MTN dr Alfons Bobowik uczestniczył w posiedzeniu Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie, podczas którego przedstawił aktualną sytuację w ruchu stowarzyszeń regionalnych w województwie warmińsko-mazurskim.
27 czerwca. Kapituła Towarzystwa Miłośników Ełku wręczyła nominację do tytułu Ełczanina Roku 2006 trzem członkom Zarządu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku. Nominacje otrzymali: Alfons Bobowik, Elżbieta Pańko i Stanisław Fietkiewicz. 

W tym dniu prezes MTN Alfons Bobowik spotkał się z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku i podziękował nauczycielom: Annie Żółtowskiej, Bożennie Fidura, Annie Strzała, Marii Prawdzik i Dariuszowi Łukaszewiczowi za pomoc w zorganizowaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku i za prowadzenie zajęć na Uniwersytecie.

28 czerwca. Odbyło się posiedzenie Zarządu i zebranie MTN, na którym członkowie wysłuchali sprawozdań z działalności MTN i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odbyła się także promocja Rocznika Ełckiego 2006 t.III. i monografii Spółdzielczość mieszkaniowa i budownictwo Ełku (1945-2005) Historia, fakty i ludzie. Prezes Alfons Bobowik podziękował autorom i pozostałym członkom MTN za społeczną pracę włożoną w badania naukowe i przygotowanie publikacji. Na członka honorowego MTN została przyjęta mgr Irena Szczęk pracownik naukowy Centrum Studiów Bałtyckich.

11 września, na zaproszenie Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Biała Piska prezes A. Bobowik uczestniczył w obchodach 285 rocznicy nadania praw miejskich Białej Piskiej.
12 września pod patronatem MTN w Ełku w sali wystaw artystycznych w MSM w Ełku odbyło się seminarium twórców kultury z udziałem przewodniczącego Rady Miasta Ełku Andrzeja Orzechowskiego. Zebrani wysłuchali ciekawej prelekcji o sztuce współczesnej oraz obejrzeli wystawę malarstwa artystki Ewy Soni Zięby z Warszawy.
5 października Mazurskie Towarzystwo Naukowe i Klub Twórców Kultury z okazji inauguracji roku akademickiego 2007-2008 przygotowali na studiach dziennych
w Centrum Studiów Bałtyckich wystawę malarstwa współczesnego artystki Ewy Soni Zięby z Warszawy.
8-9 listopada na zaproszenie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej prezes Alfons Bobowik – członek Rady Krajowej tego ruchu uczestniczył w Sopocie w spotkaniu regionalistów z całego kraju, gdzie jego uczestnicy zapoznali się z regionalną kultura kaszubską.
10 listopada Mazurskie Towarzystwo Naukowe uczestniczyło w Ełckim Centrum Kultury w święcie ełckich organizacji pozarządowych. Zaprezentowano dorobek naukowy i wydawniczy. Wystawą interesowało się wielu ełczan.
29 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu MTN, dokonano skreślenia 2 członków zwyczajnych oraz przyjęto na członków zwyczajnych mgr Teresę Malinowską-Wasilewską i inż. Janinę Mikojajczyk oraz rekomendowano na członka honorowego dr Elżbietę Dąbrowską-Łuciuk .
7 grudnia prezes dr inż. Alfons Bobowik i prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski uznali potrzebę zorganizowania w Ełku wspólnej konferencji naukowej poświęconej obchodmom 150 rocznicy urodzin Michała Kajki. Wystąpiono z prośbą do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Miasta Ełku o wsparcie finansowe i objęcie konferencji patronatem honorowym. Prośba została przyjęta pozytywnie.

 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
>Ostatnia aktualizacja: 11 lipca, 2008
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ml>