MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2005

 

Home
Up

 

2005 r.

 
3 lutego Odbyło się pierwsze walne zebranie sprawozdawcze MTN w Ełku za 2004 rok. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało przyjęte bez uwag. Z funkcji sekretarza i członka Zarządu zrezygnowała Iwona Drażba. W jej miejsce wybrano członka zwyczajnego mgr. inż. Tomasza Michała Michałowskiego. Na zebraniu jednomyślnie przyjęto mgr Annę Żółtowska – wicedyrektora ZS nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku na członka honorowego MTN z racji współpracy tej szkoły z MTN. Zatwierdzony został program działania MTN na lata 2005-2006. Stan organizacji na początku 2005 roku to 23 członków zwyczajnych.
10 marca W Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku odbyło się spotkanie prezesa spółdzielni Aleksandra Puciłowskiego, prezesa SM “Świt” Waldemara Roszkowskiego i Właściciela Drukarni “Anigraf” Ryszarda Nolko z prezesem MTN A. Bobowikiem w sprawie napisania i druku monografii “Spółdzielczość mieszkaniowa i budownictwo w Ełku (!945-2005) Historia fakty i ludzie”. Związane z tym koszty zobowiązali się pokryć prezesi spółdzielni.
30 kwietnia W Sali wystaw artystycznych MSM w Ełku odbyła się promocja tomiku wierszy “Girlandy mazurskie” Henryka Ćwikowskiego. Kuratelę nad wydawnictwem sprawowało MTN. Na zakończenie zebrani wysłuchali prelekcji poświeconej “Patriotycznej postawie ludności Ziemi Augustowskiej w czasie powstań narodowych i podczas II wojny światowej”.
4 maja W Sali wystaw artystycznych w MSM w Ełku odbyło się spotkanie członków MTN i sympatyków Klubu Twórców Kultury z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Spotkanie prowadził Stanisław Fietkiewicz. Prelekcje wygłosił A. Bobowik.
1 czerwca odbyło się cykliczne spotkanie w MSM “Przy kawie i herbacie nie tylko o literaturze”. Wykład historyczny na temat “8 maja 1945 roku w Europie, Polsce i w Ełku” wygłosił mgr Andrzej Zdanowski członek Zarządu MTN. Odbyła się też promocja “Rocznika Ełckiego 2004 “ wydanego przez MTN i “Felietonów” Stanisława Fietkiewicza członka Zarządu MTN.
7 czerwca W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku odbyło się wręczenie nominacji i tytułu “Ełczanina Roku 2004”. Jako pierwszy nominację otrzymał Alfons Bobowik prezes Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku za działalność na rzecz popularyzacji badań naukowych i publikacji o Ełku. “Ełczaninem Roku 2004” została Anna J. Boharewicz.
3 sierpnia Na spotkanie członków MTN i KTK z okazji 15-lecia samorządów przybył starosta Adam Puza i wygłosił wykład poświecony regionalnej polityce gospodarczej. Mgr Andrzej Orzechowski członek Zarządu MTN zapoznał uczestników z historią polskiej samorządności i współcześnie.
4 sierpnia na prośbę prezesa KTK Henryka Ćwikowskiego Ełcki Biskup Pomocniczy ks. Romuald Kamiński przyjął uczestników pleneru malarskiego i prezesów MTN i KTK w siedzibie Kurii Biskupiej. Z uwagą wysłuchał planów zamierzeń programowych przedstawionych przez prezesów, zapoznał się z wydawnictwami i wyrazil uznanie i poparcie dla działalności naukowej i kulturalnej MTN i KTK.
7 września W 66 rocznice napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę odbyło się spotkanie członków MTN i sympatyków, na którym zebrani wysłuchali referatów dr. Alfonsa Bobowika poświeconego “Okupacji niemieckiej na Białostocczyźnie w latach 1094-1944” i dr. Eugeniusza Tomaszewicza o “Narodzinach Paktu Ribbentrop-Mołotow” i sowieckiej okupacji w latach 1939-1941.
12 października Odbyło się spotkanie z kombatantami frontowymi spod Lenino kpt. rez. Walentyną Żyniewicz i por. rez. Kazimierzem Janczewskim, którzy opowiedzieli, jak się znaleźli w I Dywizji Wojska Polskiego im. T. Kościuszki i co ich spotkało na froncie do Berlina. Ponadto dr Eugeniusz Toamszewicz wygłosił referat o powstaniu Wojska Polskiego w ZSRR i wyprowadzeniu Armii Polskiej przez gen Wł. Andersa do Palestyny.
9 listopada Z okazji 87 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w sali wystaw artystycznych MSM odbyło się uroczyste seminarium. W spotkaniu wziął udział Starosta Powiatu Ełckiego Tomasz Andrukiewicz. Obrady otworzył prezes MSM Aleksander Puciłowski. Referat na temat: “Odzyskanie niepodległości na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie” wygłosil A.Bobowik. O wystawie malarstwa Hanny Haskiej-Królikowskiej wygłosił ciekawie prelekcję dr E. Tomaszewicz.
15 grudnia Członkowie MTN uczestniczyli w zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów w Centrum Studiów Bałtyckich konferencji na temat “25-lecia Solidarności” pod hasłem “Wpływu solidarnościowych przemian na sytuację w Polsce i krajach komunistycznych Środkowej Europy”. Jeden z referatów pt “Świadomość narodowa Białorusinów, a sprawa Polaków na Białorusi” wygłosił dr A.Bobowik. Referat wzbudził duże zainteresowanie uczestników konferencji.

 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
mstheme-->Ostatnia aktualizacja: 11 lipca, 2008
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ml>