MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2004

 

Home
Up

 

2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 lutego Odbyło się drugie posiedzenie Zarządu MTN, na którym, po konsultacjach z członkami Towarzystwa, przyjęto program działania na lata 2004-2005. Ambicją Zarządu i prezesa było wydanie Kalendarza Ełckiego 2005 i przystąpienie do opracowania monografii Ełku. Taka potrzebę widział obecny na posiedzeniu Prezydent Miasta Ełku Janusz Nowakowski. Skończyło się na dobrej inicjatywie władz, gdyż ani miasto, ani powiat nie przyznały na ten cel środków. MTN zmuszone zostało zmienić plan działania i przyjąć regionalny kierunek badań historii Ełku i regionu mazurskiego.

6 marca Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisania Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku do rejestru. Po tym terminie założono w Urzędzie Statystycznym w Ełku regon nr 519 603 751 i w Urzędzie Skarbowym w Ełku uzyskano numer identyfikacji podatkowej (NIP) 848 -17-11-143.

24 kwietnia We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku zorganizowano pierwsze sympozjum naukowe poświecone Jerzemu Cichowiczowi (1906-1998) zasłużonemu “Ełczaninowi 50-lecia”, który zapisał się w pamięci mieszkańców Ełku działalnością społeczną na rzecz dokumentowania historii powojennej miasta i twórczością poetycką. W dyskusji postulowano nazwania jego imieniem ulicy w Ełku.
13 maja Na posiedzeniu Zarządu przyjęto pierwszych nowych członków. Z rekomendacji A.Bobowika został przyjęty na członka zwyczajnego mgr Ryszard Guz – emerytowany historyk i badacz regionu. Z rekomendacji Iwony Drażby została przyjęta mgr Barbara Maciukiewicz – pracownica Biblioteki Pedagogicznej w Ełku. W maju i czerwcu Zarząd MTN spotkał się z Prezydentem Ełku Januszem Nowakowskim i Starostą Powiatu Ełckiego Adamem Puzą. Omawiano potrzebę rozpoczęcia pracy nad monografia Ełku i uzyskania na ten cel dotacji z samorządów. Rozmowy zakończyły się fiaskiem.
24 czerwca Odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków, na który przyjęto program działania MTN na lata 2004-2005. Podjęto współpracę z Zespołem Szkół nr 5 im. K.Brzostowskiego w Ełku w celu zorganizowania konferencji naukowej poświeconej badaniom regionalnym. Uzupełniono skład Zarządu o mgr. Andrzeja Orzechowskiego, któremu powierzono obowiązki skarbnika.
8 lipca Prezes Zarządu A.Bobowik spotkał się w Olsztynie z prof. dr hab. Stanisławem Achremczykiem dyrektorem OBN w Olsztynie. Przekazał Ośrodkowi Badań Naukowych w Olsztynie im. W. Kętrzyńskiego do opracowania i wydania 15 pamiętników I edycji Konkursu Pamiętnikarskiego “Mazury były moim domem i życiem” oraz omówił udział profesora w planowanej na jesieni konferencji naukowej w Ełku.
24 lipca Prezes A. Bobowik spotkał się z Zarządem Klubu Twórców Kultury przy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku i grupa malarzy Związku Artystów Plastyków z Warszawy. Nawiązał stałą współpracę z KTK. MTN objęło kuratelę nad Klubem Twórców Kultury. Podjęto także decyzje stałych miesięcznych “Spotkań nie tylko literackich”. Stałej współpracy z Klubem podjął się Stanisław Fietkiewicz członek Zarządu MTN.
13 września Prezes A. Bobowik odbył spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Krzysztofem Marcińczykiem. Tematem rozmowy była zgłoszona przez prezesa MTN chęć rozpoczęcia pracy nad monografia Ełku i udzielenia pomocy MTN. Rozmowa nie przyniosła zamierzonych skutków.
16 października Odbyła się Konferencja Naukowa pod hasłem “W poszukiwaniu domu i Ojczyzny na Mazurach”. Organizatorem jej było Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku i Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku. Ze strony ZS nr 5 odpowiedzialną została wicedyrektor Anna Żółtowska. Na konferencje przybył prorektor Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. S. Achremczyk, Prezydent Miasta Ełku Janusz Nowakowski, przedstawiciel Biskupa Ełckiego ks. dr M. Sczęsny i członek Zarządu Powiatu Tomasz Andrukiewicz. Wygłoszono 6 referatów. Uczestnicy zwiedzili interesującą wystawę opracowań monograficznych ZS nr 5 oraz zapoznali się z dorobkiem regionalnych badaczy Ziemi Ełckiej Jana Kaweckiego i Antoniego Szczecińskiego. Konferencja została wysoko oceniona przez prof. dr hab. S. Achremczyka.


11 listopada Z okazji 86 rocznicy odzyskania niepodległości w sali wystaw artystycznych w MSM w Ełku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa współczesnego Krystny Łobody z Warszawy i podsumowanie konkursu poezji patriotycznej. Mazurskie Towarzystwo Naukowe sprawowało kuratele naukową, A.Bobowik wygłosil wykład “Polskie drogi do odzyskania niepodległości w 1918 roku”.
11 grudnia W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się sympozjum naukowe poświęcone pamięci Ireny Tamary Misztal nauczycielki, pisarki i działaczki ZNP. Współorganizatorami sympozjum byli Miejska Biblioteka Publiczna i Sekcja Emerytów ZNP w Ełku. Zebrani wysłuchali 4 referatów naukowych poświeconych życiu i twórczości I.T.Misztal. W trakcie dyskusji wypłynęła propozycja nazwania jej imieniem jednej z ulic w Ełku. Obecni na sympozjum radni miejscy obiecali zainteresować Radę Miasta Ełk tą propozycją.
15 grudnia Prezes A. Bobowik spotkał się z Radą Pedagogiczna ZS nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku. Podziękował Dyrekcji Szkoły i nauczycielom za współpracę podczas przygotowania I Konferencji Naukowej oraz złożył świąteczne i noworoczne życzenie pracownikom szkoły.
 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
nd, Times New Roman, Times" color="#FFCC66">Ostatnia aktualizacja: 11 lipca, 2008
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ml>