MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2003

 

Home
Up

 

2003 r.

16 maja Z inicjatywy kierownika Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr inż. Kazimierza Zwirowicza i Zastępcy Prezydenta Ełku mgr Tadeusza Zaremby odbyło się w CSB pierwsze spotkanie założycielskie towarzystwa naukowego w Ełku. Przybyło 12 imiennie zaproszonych osób zainteresowanych powołaniem towarzystwa. W okresie przedwakacyjnym odbyło się kilka spotkań, na których, na wniosek dr inż. Alfonsa Bobowika, przyjęto nazwę Mazurskie Towarzystwo Naukowe i powołano zespół do opracowania statutu. Opracowano statut, w którym zapisano, że MTN będzie funkcjonowało przy Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku, które dla działalności MTN przydzieliło odrębne pomieszczenie, wyposażone w niezbędne meble i telefon. Do tego czasu listę założycielską podpisało 19 osób.

 

1 grudnia Odbyło się zebranie założycielskie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku. Przybyło 15 osób, spośród których wybrano prezesa dr inż. Alfonsa Bobowika oraz 5 osobowy Zarząd, który ukonstytuował się następująco: dr inż. Kazimierz Zwirowicz – wiceprezes, mgr Iwona Drażba – sekretarz, mgr Tadeusz Zaremba – członek Zarządu, mgr. Andrzej Zdanowski – członek Zarządu. Wybrano trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie: mgr Dorota Żytyniec – przewodnicząca, mgr Stanisław Zalewski – członek, mgr Marek Rawicki – członek .Wybrano także Sąd Koleżeński, w składzie: mgr Alicja Wysoka – przewodnicząca, mgr Janusz Benedykt Borowy – członek, mgr Jerzy Pietkiewicz – członek

 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
2008
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ml>